میتر بیوتک
سامانه هوشمند رصد رشد بیوتکنولوژی در ایران
www.biotechmeter.ir

سازمان ها و مراکز فعال در حوزه بیوتکنولوژی       

دانشگاه ها
مراکز
شرکت ها
سازمان ها
انجمن
ردیف
نام
استان
تعداد اعضای هیئت علمی
تعداد اعضای هیئت علمی بایوتک
تعداد مقالات بایو در ISI
تعداد اختراعات و ابداعات حوزه بایو
h_Index
جزئیات بیشتر
۱
دانشگاه آزاد اسلامی
تهران
۰
۰
۷۳۸
۰
۲۱
۲
دانشگاه تهران
تهران
۰
۰
۶۱۳
۰
۳۰
۳
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
۰
۰
۵۴۶
۰
۲۸
۴
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تهران
۱۸۹۶
۰
۴۳۰
۰
۲۴
۵
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تهران
۱۳۷۰
۰
۲۴۵
۰
۱۸
۶
دانشگاه صنعتی اصفهان
اصفهان
۰
۰
۲۴۳
۰
۲۳
۷
دانشگاه فردوسی مشهد
خراسان رضوی
۸۳۰
۰
۱۲۶
۰
۱۲
۸
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آذربایجان شرقی
۷۷۳
۰
۱۳۳
۰
۱۳
۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران
۶۴۵
۰
۱۲۲
۰
۲۰
۱۰
دانشگاه شیراز
فارس
۶۱۰
۰
۱۱۰
۰
۱۴
ردیف
نام
استان
تعداد اعضای هیئت علمی
تعداد اعضای هیئت علمی بایوتک
تعداد مقالات بایو در ISI
تعداد اختراعات و ابداعات حوزه بایو
h_Index
جزئیات بیشتر
۱
انستیتو پاستور ایران
تهران
۰
۰
۱۷۳
۰
۱۴
۲
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
تهران
۰
۰
۵۹
۰
۸
۳
موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی
البرز
۰
۰
۳۷
۰
۵
ردیف
نام
استان
تعداد پرسنل
حجم فروش محصول در بیو
تعداد اختراعات و ابداعات حوزه بایو
h_Index
جزئیات بیشتر
  ردیف
  نام
  استان
  تعداد اعضای هیئت علمی
  تعداد اعضای هیئت علمی بایوتک
  تعداد مقالات بایو در ISI
  تعداد اختراعات و ابداعات حوزه بایو
  h_Index
  جزئیات بیشتر
  ۱
  جهاد دانشگاهی
  تهران
  ۰
  ۰
  ۶۷
  ۰
  ۱۰
  ۲
  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
  تهران
  ۰
  ۰
  ۳۸
  ۰
  ۹
  ردیف
  نام
  استان
  تعداد اعضای هیئت مدیره
  تعداد اعضای حقوقی انجمن
  تعداد اعضای حقیقی انجمن
  h_Index
  جزئیات بیشتر