میتر بیوتک
سامانه هوشمند رصد رشد بیوتکنولوژی در ایران
www.biotechmeter.ir

در باره ما       

بایو تک میتر دروازه ای بسوی آخرین دستاوردهای حوزه بایو تکنولوژی می باشد. این سایت در سال  2015 با توجه به ضرورت آشنایی محققین و دانشجویان این رشته با آخرین نوآوری های دانش بایو تکنولوژی ، با هدف  مطالعه و جمع آوری داده های آماری پیرامون علم بایو تکنولوژی راه اندازی گردید.

بایو تک میتر حاوی اطلاعات ذیل می باشد:

·         نمایش داده های علمی از سراسر کشورهای فعال در حوزه بایو تکنولوژی بر اساس شاخص های مختلف

·         رتبه بندی کشورها و مؤسسات بر اساس شاخص های مختلف

·         انتشار آخرین اخبار در حوزه بایو تکنولوژی

·         نمایش داده ها در قالب نمودار به منظور مقایسه ساده تر کشورها یا استان ها

برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید:

exironline@gmail.com